Πολύινο άροτρο με μπουκάλες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις εργασίας (cm) Ιπποδύναμη (hp) Στοιχεία Βάρος (kg)
180 50 - 80 5 410