Στελεχοκόπτης μονού φορέα κοπής & με χειροκίνητη μετατόπιση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εργασία κοπής (cm)Ιπποδύναμη (hp)
100έως 35
12012 - 35
16035 - 60
18050 - 90
  • Συνοδεύεται με άξονα κίνησης.