Στελεχοκόπτης μονού φορέα κοπής & με χειροκίνητη μετατόπιση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εργασία κοπής (cm) Ιπποδύναμη (hp)
100 έως 35
120 12 - 35
160 35 - 60
180 50 - 90
  • Συνοδεύεται με άξονα κίνησης.