Στελεχοκόπτης διπλού φορέα κοπής με υδραυλική μετατόπιση ή χειροκίνητη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εργασία κοπής (cm) Αλυσίδες Λουριά Ιπποδύναμη (hp) Βάρος (kg)
130 4 4 35+ 300
160 4 4 35+ 380
180 4 4 45+ 450
200 4 4 45+ 520